Általános Szerződési Feltételek

Preambulum

Miskolc, Felső-Majláth-i végállomás emelt szolgáltatást nyújtó megállóhellyé történő fejlesztése a Bagolyvár elnevezésű építmény rehabilitációjával” című, KÖZOP-5.5.0-09-2015-0007 azonosító számú projekt. A Miskolc Bike Közösségi Bérkerékpár Rendszer egy új közlekedési lehetőség Miskolcon. Az egyedi, erre a célra tervezett kerékpárok az egységes formavilágú állomásokból kölcsönözhetőek, majd használat után a dokkolóban leadhatóak. A rendszer nem egy átlagos kerékpárkölcsönző, hanem a közösségi közlekedés egyik új formája, melynek célja, hogy segítse az emberek városon belüli kényelmes, gyors közlekedését.

A Miskolc Bike rendszer keretein belül 2 állomáson (helyszínek a www.mibike.hu weboldalon) összesen 15 dokkoló helyen, 15 kerékpár áll rendelkezésre. Az állomásokon található dokkolók össze vannak kötve az adott kölcsönzési terminállal.

A bérkerékpárok kölcsönzésére a rendszeres Használatba vevőknek a Miskolc Bike kártya, alkalmi Használatba vevőknek regisztráció után sms-ben kapott pin kód segítségével van lehetősége.

A kerékpárok a nap 24 órájában kölcsönözhetők.

A Miskolc Bike kártya egy egyedi azonosítóval ellátott plasztikkártya („smart-kártya”), mely egy időben, egy kerékpár kölcsönzésére jogosítja fel használóját. A fél év vagy egy év érvényességi időre szóló kártya a kártyaértékesítő helyeken és az ügyfélszolgálaton kártya bérleti díj, a használatra vonatkozó bérleti szerződés megkötése, bérlet vásárlása és minimum összeg feltöltése ellenében szerezhető be. A kártyával a Miskolc Bike Rendszer egyedi megjelenésű, MIBIKE jelölésű kerékpárjait közvetlenül a dokkolóknál van lehetőség kölcsönözni, ahol egy MIBIKE feliratú kártyaolvasóval bonyolítható le a kölcsönzés menete.

Az alkalmi Használatba vevőknek a Miskolc Bike Rendszer használatához a www.mibike.hu honlapon, a regisztrációs lehetőséggel rendelkező Miskolc Bike kölcsönző állomásoknál vagy a kártyaértékesítő helyeken és az ügyfélszolgálaton regisztrálniuk kell. A regisztráció és jegyvásárlás után, a kölcsönzésre az sms-ben kapott pin kód segítségével a kölcsönző állomások vezérlő oszlopánál van lehetőség.

A bérkerékpárok elektronikusan vezérelt lakatokkal vannak a dokkolókhoz lezárva. A dokkoló állomásokon kamerás megfigyelő rendszerek működnek.

A vezérlési rendszer ismeri minden leparkolt és kölcsönözhető bérkerékpár pontos helyét, így ennek megfelelően optimalizálható a kerékpárok mennyisége az egyes állomásokon.

A Miskolc Bike Közösségi Bérkerékpár Rendszer Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában van, a Miskolc Bike rendszer üzemeltetője a MVK Zrt.

A  jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák azon feltételeket, amelyekkel a Miskolc Bike Rendszer igénybe vehető. Az ÁSZF valamennyi a Miskolc Bike Rendszert használó Használatba vevő által a Miskolc Bike Rendszer üzemeltetőjével kötött, a Miskolc Bike kártya és bérkerékpár használatára vonatkozó szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Az ÁSZF-et a Használatba vevő a Miskolc Bike Rendszeren történő regisztrációval, illetve a Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésével kifejezetten elfogadja. 

 • A call center elérhetősége: 06 (46) 519-900
 • A honlap címe: www.mibike.hu

I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

A jelen ÁSZF-ben használt alábbi fogalmak az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:

 1. Dokkoló: a Kölcsönző állomásokon található, a MIBIKE kerékpár rögzítéséért felelős szerkezet. Elemei a TAG olvasó, a kártyaolvasó, a zár és két darab nagy teljesítményű led fényforrás.
 2. MIBIKE kerékpár: olyan egyedi tervezésű kerékpár, amelynek minden eleme egyedi speciális eszközzel szedhető szét. Váza és alkatrészei nem szabványosak, ülése nem emelhető ki. Nagy felületű első és hátsó sárvédővel, elöl elhelyezett csomagtartóval, reflektoros fényvisszaverő csíkkal ellátott abronccsal, valamint az első agyába szerelt dinamóval rendelkezik, amely állandó világítást biztosít.
 3. Használatba vevő: az a természetes vagy jogi személy, aki a Miskolc Bike kártya határozott időre szóló használatára a Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést megköti vagy alkalmi Használatba vevőként regisztrál, és a pozitív egyenleggel rendelkező Miskolc Bike kártya, illetve az sms-ben kapott pin kód és a megvásárolt jegy birtokában jogosulttá válik a jelen ÁSZF szerint a MIBIKE kerékpár használatára.
 4. Miskolc Bike kártya: a kártyaértékesítő helyeken és a központi ügyfélszolgálati irodában határozott időre, fél vagy egy évre használatba vehető mágnes kártya.
 5. Kölcsönzés: a MIBIKE kerékpár használata a Használatba vevő által, az ÁSZF-ben meghatározott időtartamban és meghatározott módon történik.
 6. Kölcsönző állomás: Miskolc Város közigazgatási területén belül található, a MIBIKE kerékpár kölcsönzésére szolgáló hely, amely egy Vezérlő oszlopból, meghatározott számú Dokkolóból és meghatározott számú MIBIKE kerékpárból áll.
 7. Diszpécser központ/call center: a Használatba vevők, érdeklődődők által hívható központ, ahol a diszpécserek tájékoztatást adnak a Rendszer működéséről, regisztrálják a felmerült hibákat, észrevételeket, gondoskodnak a műszaki problémák, egyéb hibák elhárításáról.
 8. Központi ügyfélszolgálati iroda: a Használatba vevő a Miskolc Bike kártyára vonatkozó Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést megkötheti, a Miskolc Bike kártyát a MIBIKE kerékpár kölcsönzéséhez beszerezheti, a kártyára a kívánt összeget feltöltheti, ÁFA-s számlát igényelhet, pótolhatja elvesztett, sérült kártyáját, személyesen tehet hibabejelentést, és teljes körű ügyintézést végezhet. Koordinálja a kártyaértékesítő helyek munkáját.

  Az iroda címe és nyitva tartása, és elérhetőségei:

  Cím: 3535, Miskolc, Erdész út 24.

  Tel.: 06 (46) 519-900

  E-mail: info@mibike.hu

  Nyitva tartás:

  Hétfő – péntek: 9.00 – 17.00

  Szombat: 10.00 – 14.00

 9. Szerviz: 3535, Miskolc, Erdész út 24.
 10. Kártyaértékesítő helyek: szerződött partnerek, ahol a Használatba vevő a Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést megkötheti, a Miskolc Bike kártyát (mágnes kártyát), illetve a Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést a MIBIKE kerékpár kölcsönzéséhez beszerezheti, a Miskolc Bike kártyára a kívánt összeget feltöltheti.

A Kártyaértékesítő helyek aktuális listája, címei és nyitva tartásuk a www.mibike.hu honlapon érhető el.

 1. Vezérlő oszlop: a Miskolc Bike kártya leolvasására, illetve az sms-ben kapott pin-kóddal történő kölcsönzésre szolgáló, az állomással összekötött eszköz, amelynek részei a vezérlő számítógép, a kártya- olvasó rendszer, a monitor és az irányító billentyűzet. A telepített bankkártya elfogadóval és regisztrációs lehetőséggel rendelkező kölcsönző állomások vezérlő oszlopánál lehetőség van regisztrációra, jegyvásárlásra, egyenleg feltöltésére (pénz feltöltésre), bankkártyás fizetésre.
 2. Üzemeltető: a  Miskolc Bike Rendszer üzemeltetője az MVK Zrt. (cégjegyzékszám: 05-10-000147, székhely: 3527 Miskolc, Szondi György u. 1., adószám: 11072315-2-05).
 3. Rendszer: Miskolc, Felső-Majláth-i végállomás emelt szolgáltatást nyújtó megállóhellyé történő fejlesztése a Bagolyvár elnevezésű építmény rehabilitációjával” című, KÖZOP-5.5.0-09-2015-0007 azonosító számú projekt keretében megvalósult közösségi Miskolc Bike Közösségi Bérkerékpár Rendszer elnevezésű bérkerékpár rendszer.
 4. Miskolc Bike  Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés: az Üzemeltető és a Használatba vevő között létrejövő eseti vagy tartós jellegű, a MIBIKE kerékpár és a Miskolc Bike kártya használatára vonatkozó szerződés, amelynek hatálya alatt a Használatba vevő jogosult a MIBIKE kerékpárt használni. A Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés létrejöhet alkalmi Használatba vevő esetén regisztráció és a használatra feljogosító jegy megvásárlásával, rendszeres Használatba vevők esetén a Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés Kártyaértékesítési helyeken vagy a Központi Ügyfélszolgálati Irodában történő megkötésével.
 5. Weboldal: az Üzemeltető által üzemeltetett www.mibike.hu internetes honlap.

II. Az ÁSZF hatálya

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed Miskolc város közigazgatási határán belül az Üzemeltető által nyújtott, a Rendszerrel kapcsolatos valamennyi szolgáltatásra, amely a Weboldalon található tájékoztatóban található.

A Rendszer használatára vonatkozó Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésére 14 éven aluli személy nem jogosult. Az Üzemeltető a 14. életévét betöltött természetes személy vonatkozásában a Miskolc Bike kerékpár igénybevételére vonatkozó szerződéseket a Ptk. 2:12.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti, a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekinti, és ezeknek a szerződéseknek a megkötéséhez a törvényes képviselő hozzájárulását nem követeli meg.

A Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésével a Használatba vevő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Az ÁSZF rendelkezései a Használatba vevő és az Üzemeltető között létrejövő Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződésre külön írásbeli kikötés nélkül is kötelezőek.

A jelen ÁSZF 2015. szeptember 7. napjától, határozatlan időre hatályos. Az Üzemeltető jogosult az ÁSZF-et és annak mellékleteit bármikor módosítani, a módosítások a módosításkor érvényben és hatályban lévő Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződésekre is kiterjednek. Az esetleges módosítás a Weboldalon található Hirdetmények alatt annak hatályba lépését megelőző 10 nappal kerül közzétételre, majd ezt követően az Információ/Szerződések alatt történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Amennyiben a Használatba vevő az ÁSZF módosuló feltételeit nem kívánja magára nézve tudomásul venni, abban az esetben jogosult az ÁSZF módosításának Hirdetmények alatt történő közzétételétől számított 10 napon belül az általa megkötött Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés(ek)et azonnali hatályú írásbeli felmondással megszüntetni. A megszüntetés abban az esetben tekinthető hatályosnak, amennyiben az ÁSZF felmondás indokaként szolgáló módosításának hatályba lépésének napjától számított 10 napon belül a Használatba vevő Miskolc Bike Kártyáját az Üzemeltető részére a Központi ügyfélszolgálati irodában vagy valamely Kártyaértékesítő helyen visszaadja. A Miskolc Bike Kártya visszaadásának elmulasztása a felmondást hatálytalanná és érvénytelenné teszi.

Azon kérdésekben, melyet az ÁSZF, illetve a Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés nem szabályoz, a Magyarországon mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok irányadóak. Az ÁSZF-re és a Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződésre a magyar jog irányadó.

III. Kerékpár kölcsönzési lehetőségek / Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződések

A Miskolc Bike kerékpár igénybevételére jogosító Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megköthető tartós vagy eseti jelleggel. Mind a tartós, mind az eseti jellegű Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésével az ilyen szerződéssel rendelkező Használatba vevő jogot szerez arra, hogy a Miskolc Bike kerékpárt bármikor igénybe vehesse annak üzemidejében.

III.1. Rendszeres Használatba vevők számára /  Tartós jellegű Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés

A tartós jellegű Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötése és aláírása minden esetben személyesen, a Központi Ügyfélszolgálati Irodában vagy a Kártyaértékesítési helyeken történik. A tartós jellegű Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötését követően az Üzemeltető a szerződést kötő Használatba vevő részére Miskolc Bike kártyát bocsát ki. Miskolc Bike kártya kiváltása csak tartós jellegű Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés útján lehetséges. A tartós jellegű Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés időtartama (hatálya) megegyezik a megvásárolt Miskolc Bike bérlet érvényességi idejével. A megvásárolt Miskolc Bike bérlet érvényességi idejének lejártát követően a Használatba vevő új bérletet kizárólag Központi Ügyfélszolgálati Irodában vagy a Kártyaértékesítési helyeken tud vásárolni, amely új tartós jellegű Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésével és aláírásával jár.

Egy adott, 18 éven felüli természetes személy Használatba vevő egy időben legfeljebb négy hatályos tartós jellegű Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéssel rendelkezhet. Egy adott természetes személy egy hatályos tartós jellegű Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés alapján legfeljebb egy érvényes Miskolc Bike kártyával rendelkezhet, és ennek megfelelően 18 éven felüli természetes személy Használatba vevő egyidejűleg négy Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéssel, négy Miskolc Bike kártyával rendelkezhet és egyidejűleg legfeljebb négy Miskolc Bike kerékpárt kölcsönözhet.

14 éven felüli, diákigazolvánnyal rendelkező diákok kedvezményes áron diákbérletet vehetnek.

Egy adott, 18 éven aluli természetes személy Használatba vevő egy időben legfeljebb egy hatályos tartós jellegű Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéssel rendelkezhet.

Egy adott, 18 éven aluli természetes személy egy hatályos tartós jellegű Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés alapján legfeljebb egy érvényes Miskolc Bike kártyával rendelkezhet, és ennek megfelelően 18 éven aluli természetes személy Használatba vevő egyidejűleg egy Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéssel, és egy Miskolc Bike kártyával rendelkezhet és egyidejűleg legfeljebb egy  kerékpárt kölcsönözhet.

Egy adott nem természetes személy Használatba vevő egy időben legfeljebb tíz hatályos tartós jellegű Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéssel rendelkezhet. Egy adott nem természetes személy egy hatályos tartós jellegű Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés alapján legfeljebb egy érvényes Miskolc Bike kártyával rendelkezhet. Tíz Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés felett, illetve Miskolc Bike kártyára vonatkozó igény esetén a nem természetes személy kérelmét az Üzemeltető hagyja jóvá előzetesen, és engedélyezi a nem természetes személlyel történő Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötését.

A tartós jellegű Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötéséhez az Üzemeltető a szerződéskötéskor az alábbi adatokat kéri a tartós jellegű Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést megkötni kívánó természetes személy Használatba vevőtől:

 • név, születési név
 • állampolgárság,
 • a magyarországi lakóhely címe vagy lakóhely és tartózkodási hely (mindkettő megléte esetén)
 • személyi igazolvány/útlevél/vezetői engedély száma
 • születési hely, idő
 • anyja neve
 • mobiltelefonszám
 • e-mail cím

A fenti adatok igazolására magyar állampolgár esetén érvényes magyar személyazonosító okmányok (személyi igazolvány, kártya formátumú jogosítvány vagy útlevél), külföldi állampolgár esetében érvényes személyazonosító okmány, a lakóhely vagy lakóhely és tartózkodási hely egyidejű igazolása céljára pedig – magyar és külföldi állampolgárok esetében egyaránt – a magyar hatóságok által kiállított érvényes lakcímkártya szükséges. A Használatba vevő az adatai változása esetén 5 napon belül köteles az Üzemeltetőt értesíteni és a változást alátámasztó dokumentumokat az Üzemeltető részére bemutatni a Kártyaértékesítő helyen vagy a Központi Ügyfélszolgálati Irodában.

A diákbérlet vásárlásához érvényes diákigazolvány felmutatása szükséges.

A nem természetes személy,intézmény, civil szervezet) Használatba vevő, amennyiben Magyarországon nyilvántartásba vételre került, abban az esetben a hatályos cégkivonatával vagy nyilvántartásba vételét igazoló egyéb okirattal és képviseletre jogosultjának aláírási címpéldányával (aláírás-mintájával); amennyiben Magyarországon nyilvántartásba vételre nem került, abban az esetben a külföldön történt nyilvántartásba vételét, valamint képviseletre jogosultjának képviseleti jogosultságát igazoló okirattal köthet tartós jellegű Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést. A megjelent cégjegyzésre jogosult képviselő a saját személyazonosságát a szerződéskötés előtt a természetes személyekre vonatkozó szabályok szerint igazolni köteles. A cégjegyzésre jogosult helyett eljárhat meghatalmazott is, amely esetben a teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell mind a képviseletre jogosult, mind a meghatalmazott fentiekben felsorolt személyes adatait.

A Miskolc Bike kártya az azt jogszerűen használó személyt feljogosítja a Miskolc Bike kerékpár gyűjtőállomásain található kerékpárok használatára.

A Miskolc Bike kerékpár kártya alapján természetes személy Használatba vevő esetén kizárólag azon személy jogosult a Miskolc Bike kártya használatára, akinek a részére az adott Miskolc Bike kártya kibocsátásra került. Amennyiben a Használatba vevő másra átruházza a részére kibocsátott Miskolc Bike kártyát vagy azonosítóját és PIN kódját, a Miskolc Bike kártyát vagy azonosítóját és PIN kódját utóbb ténylegesen használó bármely harmadik személy tevékenységéért, az általa esetlegesen okozott károkért az Üzemeltetővel szemben az a Használatba vevő felelős, akinek a részére a Miskolc Bike kártya ki lett bocsátva. Az Üzemeltető a Miskolc Bike kártya használatával kötött Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéseket minden esetben úgy tekinti, hogy a Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéseket az a Használatba vevő kötötte, akinek a részére az adott Miskolc Bike kártya ki lett bocsátva.

A nem természetes személy Használatba vevő a részére kiállított kártyákat az általa meghatározott természetes személyek részére adhatja át, használat céljából. A nem természetes személy Használatba vevő felel az Üzemeltetővel szemben mindazon személyek tevékenységéért, valamint az általuk okozott károkért, akiknek a Miskolc Bike kártyákat használat céljából átadta.

A Használatba vevő a részére kiállított Miskolc Bike kártyán található egyenleget sem részben, sem egészben nem viheti át másik Használatba vevő részére kiállított kártyára. A Miskolc Bike kártyához kapcsolódó egyenleg maximális összegét a Weboldalon található tájékoztató tartalmazza. Az egyenlegfeltöltések száma nem korlátozott, az összege az egyenleg maximum mértékében korlátozott.

 

III.1.1. A Miskolc Bike kártya

A Miskolc Bike kártya egy egyedi azonosítóval ellátott műanyag kártya, mely egy kerékpár kölcsönzésére jogosítja fel a kártya használóját.

Miskolc Bike kártyát igényelni a Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésével, az éves vagy fél éves bérlet és a Miskolc Bike kártya díjának megfizetésével, illetve a minimum összeg feltöltésével a Kártyaértékesítő helyeken és a Központi Ügyfélszolgálati Irodában lehetséges, melyek címei a vezérlő oszlopok képernyőin a „Kártyaértékesítő helyek” menüpont alatt jelöltek, illetve a Weboldalon érhetők el.

A Miskolc Bike kártya érvényességi ideje megegyezik a tartós jellegű Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés lejárati idejével. A Miskolc Bike kártya lejárati ideje a Kártyaértékesítő helyeken és a Központi Ügyfélszolgálati Irodában új bérlet megvásárlásával meghosszabbítható.

Ha aHasználatba vevő a részére kiállított Miskolc Bike kártyát elveszti, megrongálja vagy más módon használhatatlanná teszi, illetve az használhatatlanná válik, új Miskolc Bike kártyát csak hatályos vagy újonnan megkötött, tartós jellegű Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés alapján igényelhet. A Használatba vevő felelős a részére kiállított Miskolc Bike kártyáért és annak szerződésszerű használatáért. A Miskolc Bike kártya elvesztéséből és annak nem szerződésszerű (visszaélésszerű) felhasználásából eredő károkért az a Használatba vevő felel, akinek a részére az adott Miskolc Bike kártya ki lett állítva. A Használatba vevő köteles a részére kiállított Miskolc Bike kártya elvesztését, megsemmisülését vagy megrongálódását az Üzemeltető felé az észleléstől számított legfeljebb 1 (egy) munkanapon belül jelezni, személyesen a Központi Ügyfélszolgálati Irodában vagy a Kártyaértékesítő helyek valamelyikén vagy telefonon a call centeren keresztül.

 

III.1.2. Éves bérlet és kártya díj

A Miskolc Bike kártya használatához a Rendszerhez való hozzáférést biztosító fél éves vagy éves bérlet vásárlása szükséges. A bérlet díja és a Miskolc Bike kártya díja a Weboldalon kerül feltűntetésre.

A bérletek a Miskolc Bike kártyaigényléssel, illetve a Miskolc Bike kártya érvényességének meghosszabbításával együtt vásárolhatók meg a Kártyaértékesítő helyeken, új Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésével egyidejűleg.

Ezen felül a Miskolc Bike kártya kiváltásakor minimum 2.000,- Ft- összeget fel kell tölteni minden egyes kiváltott Miskolc Bike kártyára. A feltöltött összeg a bérlet, illetve a bérlet lejárta után egy hónapon belül vásárolt újabb bérlet érvényességének ideje alatt használható fel. A bérlet lejárta utáni egy hónapon belül a fel nem használt összeget a Kártyaértékesítő helyeken visszafizetjük, e határidő lejártát követően az Üzemeltető visszatérítésre nem köteles. A Miskolc Bike kerékpár kölcsönzésének díja a feltöltött pénzösszegből kerül levonásra. Amennyiben a Használatba vevő egyenlege nulla lesz vagy mínuszba megy, vagy a Miskolc Bike kártya érvényessége lejár, a Miskolc Bike kerékpár használatára vonatkozó jogosultsága a Használatba vevőnek megszűnik. Ebben az esetben a Dokkoló szaggatott csipogó hangjelzést ad. A Miskolc Bike kártya újbóli feltöltésekor a mínusz egyenleget rendezni kell, majd ismét minimum 2.000,- Ft-tal fel kell tölteni. A Miskolc Bike kártya feltöltésére a Kártyaértékesítő helyeken és a Központi Ügyfélszolgálati Irodában, a Weboldalon, vagy a telepített bankkártya elfogadóval és regisztrációs lehetőséggel rendelkező kölcsönző állomásoknál van lehetőség.

III.1.3. Kölcsönzés díja

Minden megkezdett, új kölcsönzés első fél órája a megvásárolt, érvényes bérlettel ingyenes. Az első fél óra után minden megkezdett fél óra kölcsönzésnek számít, mely kiszámlázásra kerül. A kölcsönzés díja a Weboldalon kerül feltűntetésre.

A kölcsönzés maximális időtartama alkalmanként 10 óra lehet.

 

III.1.4. Kölcsönzés Miskolc Bike kártyával

A Miskolc Bike kártyával a Használatba vevő közvetlenül a Dokkolónál tudja a kölcsönzést megkezdeni. A Miskolc Bike kerékpár használatbavételéhez érintsük kártyánkat a dokkolón található kártya olvasóhoz. Ezután hang és villogó fényjelzést kapunk, majd a kerékpárt rögzítő zár kinyílik. A fényjelzés 20 mp-en keresztül villog, mely idő alatt a kerékpár kiemelhető. Ha ez nem történik meg, a zár visszazár. A kölcsönzés megkezdése után 2 percünk van a kerékpár műszaki állapotának ellenőrzésére. Ezután a kölcsönzési díj számítása elkezdődik. Ha esetleg hibát észlel a kerékpáron (vandalizmus, defekt, törések stb.) az visszahelyezhető a dokkolóba térítésmentesen, az előbb említett 2 percen belül. A hibás kerékpárról vagy dokkolóról jelzést adhat le közvetlenül a vezérlőoszlopnál.

 

Mit tudok a vezérlő oszlopon csinálni a Miskolc Bike kártyával?

 • Egyenleg és mozgástörténet lekérdezés:

Lekérdezhetjük aktuális egyenlegünket, láthatjuk kártyánk érvényességi idejét, a legutóbbi négy utazásunk adatait, valamint hogy milyen kódú kerékpárt kölcsönöztünk ki.

 • Hibajelzés:

Ha egy hibás dokkolóval vagy kerékpárral találkozunk riasztást adhatunk le róla.

További lehetőségek telepített bankkártya elfogadóval és regisztrációs lehetőséggel rendelkező Miskolc Bike kölcsönző állomásokon:

 • Kártya egyenleg feltöltés:

Bankkártyánkról előre meghatározott összegekkel feltölthetjük Miskolc Bike kártyánk egyenlegét.

III.2. Alkalmi Használatba vevők számára / Eseti jellegű Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés

Eseti jellegű Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésére olyan 14. életévüket betöltött természetes személyek jogosultak, akik tartós jellegű Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéssel nem rendelkeznek. Nem természetes személy eseti jellegű Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést nem köthet. A Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötéséhez a Használatba vevőnek bankkártyával és mobiltelefonnal kell rendelkeznie. A bankkártyán legalább a letét összegének megfelelő összegnek rendelkezésre kell állnia.

Eseti jellegű Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés a Weboldalon vagy az erre alkalmas az Ügyfélszolgálaton vagy telepített bankkártya elfogadóval és regisztrációs lehetőséggel rendelkező kölcsönző állomások vezérlő oszlopánál köthető meg.

Az eseti jellegű Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés hatálya a kiválasztott Jegy időtartamára szól. Amennyiben egy adott bankkártyával a Használatba vevő több eseti jellegű Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést kíván kötni, a letét összege a bankkártyán minden egyes Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéssel összefüggésben egyenként befoglalásra kerül. A Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötése vonatkozásában az Üzemeltetővel szerződő félnek a használt bankkártya tulajdonosa minősül. Az Üzemeltető nem vizsgálja a használt bankkártya használatának jogszerűségét, ebből eredően az Üzemeltetőt felelősség nem terheli. Az ilyen szerződések jogszerűen megkötöttnek tekintendők, a szerződések teljesítése ellenében fizetendő díjakat az Üzemeltető a Használatba vevő bankkártyán a befoglalt összegből levonja

III.2.1. Regisztráció

A Miskolc Bike rendszer használatához regisztráció szükséges, mely a www.mibike.hu oldalon és a regisztrációs lehetőséggel rendelkező Miskolc Bike kölcsönző állomások vezérlő oszlopánál végezhető el. Ezen Miskolc Bike kölcsönző állomásokat megtalálja a vezérlő oszlop „Kölcsönző állomások” menüpontja alatt, illetve a Weboldalon.

A regisztráció során megadott mobilszámra 8 számjegyű PIN kódot küldünk SMS-ben, mely a továbbiakban a Használatba vevő azonosítására szolgál.

 

III.2.2. Jegyvásárlás

A regisztráció után a kerékpárkölcsönzéshez a Miskolc Bike rendszerhez való hozzáférést biztosító jegyet kell váltania, melyet szintén megtehet a www.mibike.hu weboldalon, a telepített bankkártya elfogadóval és regisztrációs lehetőséggel rendelkező Miskolc Bike kölcsönző állomások vezérlő oszlopánál bankkártya használatával. A jegy az Ön által kiválasztott időtartamig érvényes. Ez az időtartam lehet 1 nap, 3 nap vagy 7 nap. Az érvényes jegy egy kerékpár kölcsönzésére jogosítja fel a Használatba vevőt, melynek kölcsönzési időtartama maximálisan 10 óra lehet alkalmanként.

Jegyek ára a Weboldalon található tájékoztatóban kerül feltűntetésre.

Jegyvásárlás esetén a rendszer 30.000 Ft-ot befoglal letétként a Használatba vevő bankszámláján. A megvásárolt jegy érvényességi idejének lejárta után a rendszer a letét összegéből levonja a jegy árát, a kölcsönzési díjat, majd a fennmaradó összeget felszabadítja a Használatba vevő bankszámláján. A letét összege a Használatba vevővel szembeni díjkövetelések (bérleti díj, kártérítési, stb.) megtérítésére szolgál. Amennyiben nem bizonyul elegendőnek ezek megtérítésére, abban az esetben a Használatba vevő a letét által nem fedezett díjkövetelések teljes megtérítéséért is felelősséggel tartozik.

 

III.2.3. Kölcsönzés díja

A kölcsönzés díja a Weboldalon található tájékoztatóban kerül feltűntetésre.

A kölcsönzés maximális időtartama alkalmanként 10 óra lehet.

 

III.2.4. Kölcsönzés PIN kóddal

Kölcsönzést regisztráció és jegyvásárlás után tudunk kezdeményezni. A „Kölcsönzés PIN kóddal” menüpont kiválasztása után adjuk meg a 8 számjegyből álló kódot, majd ennek elfogadása után adjuk meg a kiválasztott kerékpár sorszámát. Ezt a dokkolóról tudjuk leolvasni. Ezután a kiválasztott dokkoló hang és villogó fényjelzéssel jelzi, hogy a kerékpár kihúzható a dokkolóból. A fényjelzés 20 mp-en keresztül villog, mely idő alatt a kerékpár használatba vehető. Ha ez nem történik meg, a dokkoló visszazárja a kerékpárt. A kölcsönzés megkezdése után 2 percünk van a kerékpár műszaki állapotának ellenőrzésére. Ezután a kölcsönzési díj számítása elkezdődik. Ha esetleg hibát észlel a kerékpáron (vandalizmus, defekt, törések stb.), az visszahelyezhető a dokkolóba térítésmentesen az előbb említett 2 percen belül. A hibás kerékpárról vagy dokkolóról jelzést adhat le közvetlenül a vezérlőoszlopnál.

 

Mit tudok még a vezérlő oszlopon csinálni PIN kóddal?

 • Egyenleg és mozgástörténet lekérdezés:

Lekérdezhetjük aktuális egyenlegünket, a legutóbbi négy utazásunk adatait, valamint hogy milyen kódú kerékpárt kölcsönöztünk ki.

 • Hibajelzés:

Ha egy hibás dokkolóval vagy kerékpárral találkozunk riasztást adhatunk le róla.

III.3. Minden Használatba vevő számára

 1. Áramszünet vagy a Kölcsönző állomásokon lévő akkumulátorok meghibásodása/lemerülése esetén a Használatba vevő a Dokkolóból a MIBIKE kerékpárt nem tudja kivenni, azonban a Kölcsönzést követően a MIBIKE kerékpárt ebben az esetben is vissza tudja helyezni a Dokkolóba. Az Üzemeltető felhívja a Használatba vevők figyelmét arra, hogy amennyiben olyan Dokkolóba kerül a MIBIKE kerékpár visszahelyezésre, amely nem működik, abban az esetben a működés helyreállításáig, a hiba elhárításáig a Használatba vevő újabb MIBIKE kerékpárt sem a hibás, sem más Dokkolóból nem tud kölcsönözni.
 2. A Kölcsönzést követően a Használatba vevő a MIBIKE kerékpárt bármelyik Kölcsönző állomás üres Dokkolójába visszahelyezheti. A visszahelyezéskor a Dokkolón lévő fényforrások kigyulladnak és 20 másodpercen keresztül villognak, amely jelzi a visszahelyezés megtörténtét. A MIBIKE kerékpár Dokkolóba történő visszahelyezése a Kölcsönzés befejező időpontja, amelyet a Dokkoló fejegységébe beszerelt kártyaolvasó rögzít.
 3. Az Üzemeltető szavatol azért, hogy a MIBIKE kerékpár műszakilag alkalmas a rendeltetésszerű használatra és hogy a Kölcsönzés időtartama alatt harmadik személynek a MIBIKE kerékpárra nincs olyan joga vagy igénye, amely a Használatba vevőt a használatban akadályozza, korlátozza vagy kizárja.

III.4. A Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés felmondására vonatkozó rendelkezések minden Használatba vevő számára

 1. Az Üzemeltető jogosult a Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést, minden előzetes felszólítás nélkül, azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Használatba vevő vagy azon harmadik személy, aki részére a Használatba vevő a Miskolc Bike kártya vagy a Miskolc Bike kerékpár használatát átengedte, a jelen ÁSZF rendelkezéseit megsérti. Felmondás esetén a Használatba vevő vagy az általa felhatalmazott, a Rendszert használó személy köteles azonnal a Rendszer használatával felhagyni, a Miskolc Bike kerékpárt valamely Kölcsönző állomáson visszahelyezni és a Miskolc Bike kártyát a Kártyaértékesítő helye valamelyikén vagy a Központi Ügyfélszolgálati Irodában leadni. Az Üzemeltető a Miskolc Bike kártya leadásának elmaradása esetén is – a felmondással egyidejűleg – a Miskolc Bike kártyát érvényteleníti. A Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés felmondásával egyidejűleg a felmondással érintett Miskolc Bike kártyán található egyenleget az Üzemeltető jogosult megtartani szerződésszegési kötbér jogcímén, annak visszakövetelésére a Használatba vevő nem jogosult. Amennyiben Használatba vevő több Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéssel rendelkezik a felmondás időpontjában, az Üzemeltető jogosult valamennyi Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés azonos okból eredően azonnali hatályú felmondással megszűntetni.
 2. A Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés felmondása esetén Üzemeltető jogosult arra, hogy a Használatba vevővel újabb Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötését visszautasítsa, amely kizárólag az Üzemeltető egyoldalú döntésétől függ.
 3. A Használatba vevő a tartós jellegű Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést bármikor jogosult egyoldalú, az Üzemeltető részére megküldött írásbeli jognyilatkozattal megszűntetni. A nyilatkozat az Üzemeltető részére eljuttatható postai úton vagy személyesen leadható a Központi Ügyfélszolgálati Irodában. A nyilatkozattal együtt a Használatba vevő köteles a Miskolc Bike kártyát is visszajuttatni az Üzemeltető részére. A jognyilatkozat alapján az Üzemeltető a Miskolc Bike kártyát érvényteleníti, és az azon lévő, fel nem használt összeget 15 (tizenöt) napon belül visszafizeti a Használatba vevő részére. A Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés a Miskolc Bike kártya érvénytelenítésével egyidejűleg szűnik meg.

IV. A MIBIKE KERÉKPÁR HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

 1. A MIBIKE Kerékpár kölcsönzésének maximális időtartama alkalmanként 10 óra, amely időtartam lejártakor a Használatba vevő köteles a Miskolc Bike kerékpárt bármelyik Kölcsönző állomásra visszavinni, és ott a Dokkolóhoz visszahelyezni. Amennyiben a Használatba vevő a Miskolc Bike kerékpárt a Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés lejártakor a Kölcsönző állomás hibája miatt nem tudja visszatenni, köteles az Üzemeltetőt erről haladéktalanul telefonon értesíteni és az egyeztetettek szerint eljárni. A maximális időtartamot meghaladó használat esetén a diszpécser központ eltűntnek minősíti a MIBIKE Kerékpárt, amely alapján az Üzemeltető jogosult a rendelkezésre álló jogi és egyéb intézkedéseket megtenni, eljárásokat megindítani.
 2. A MIBIKE Kerékpár kizárólag Miskolc közigazgatási területén belül használható, mely megtekinthető a www.mibike.hu címen.
 3. A Használatba vevő a MIBIKE kerékpárt köteles a dolog rendeltetésének megfelelően, az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint használni.
 4. A Használatba vevő köteles a MIBIKE Kerékpárt a KRESZ érvényes szabályai szerint, kíméletesen és szakszerűen használni.
 5. A Használatba vevő a Miskolc Bike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésével, és a Miskolc Bike kerékpár tényleges használatbavételével kijelenti, hogy a MIBIKE kerékpár használatára egészségi állapota és testi adottságai alapján alkalmas, a Kölcsönzés alatt a neki felróható okból bekövetkező esetleges sérülésekért vállalja a felelősséget. A Használatba vevő gondoskodik saját egészségi-, vagyoni- és felelősségbiztosításáról.
 6. Használatba vevő a Kerékpár használata előtt köteles megbizonyosodni arról, hogy a Kerékpár műszakilag használatra alkalmas állapotban van. Használatba vevő a használat megkezdésével elismeri, hogy Kerékpár állapota közlekedésre alkalmas.
 7. Használatba vevő köteles a MIBIKE kerékpárt lopástól, elvesztéstől, megrongálódástól, megsemmisüléstől továbbá bármilyen más jellegű károsodástól megóvni, valamint ezek elkerülése érdekében az adott helyzetben általában elvárható gondossággal eljárni, a szükséges intézkedéseket megtenni.
 8. A Használatba vevő a MIBIKE kerékpáron semmilyen átalakítást, javítást nem végezhet.
 9. Tilos a MIBIKE kerékpárt másnak használatra átengedni, kölcsönadni, bérbe adni. A MIBIKE kerékpárt kizárólag a Használatba vevő használhatja, kivéve a jogi személy Használatba vevőket, akikre a II.1. pontban rögzített szabályok irányadóak.
 10. A Használatba vevő más utasokat a MIBIKE kerékpáron nem szállíthat.
 11. Tilos a MIBIKE kerékpárt alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyása alatt használni.
 12. A Használatba vevő a MIBIKE kerékpárral kapcsolatos minden rendkívüli eseményről, így különösen megrongálódásról, lopásról, a Használatba vevő által okozott vagy elszenvedett balesetről köteles a +3630 875-6000 számot, továbbá szükség esetén egyidejűleg a rendőrséget is értesíteni.

V. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK, IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS

 1. A Használatba vevő felel minden olyan kárért, amely abból ered, hogy a MIBIKE Kerékpárt nem az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottaknak megfelelően használta, illetve amennyiben a Használati szerződés és az Általános Szerződési Feltételek szerint a Használatba vevőt terhelő kötelezettségeknek nem tett eleget. A Használatba vevő ezen kárfelelőssége teljes körű.
 2. Üzemeltető a MIBIKE kerékpár nyilvánvaló esetleges sérüléseiért, egyéb károsodásaiért való használói felelősség érvényesítésétől csak abban az esetben tekinthet el, amennyiben a Használatba vevő a MIBIKE kerékpár használatának megkezdése előtt a sérüléseket, a károsodást a vezérlőoszlopon vagy a 06 (46) 514-949 számon bejelenti. Ez a rendelkezés nem zárja ki Üzemeltető azon jogát, hogy a kárt okozó Használatba vevővel szemben igényt érvényesítsen.
 3. Üzemeltető a Használatba vevővel szemben polgári jogi és adott esetben büntető jogi igényét a vonatkozó jogszabályok szerint érvényesítheti.
 4. A vagyonvédelem érdekében az állomások folyamatos videó megfigyelés alatt állnak, ezen felvételek rongálás, meghibásodás vagy egyéb károkozás esetén felhasználásra kerülnek.

VI. ADATVÉDELEM

 1. Az adatkezelési tájékoztató a honlapon, (www.mibike.hu internetes oldalon) elérhető, amit a Használatba vevő a Használati szerződés megkötésekor megismert, és a Használati szerződés aláírásával egyidejűleg elfogadott.

VII. PANASZKEZELÉS

 1. A Rendszerrel kapcsolatos panaszokkal a Használatba vevő akár írásban, akár szóban a Központi Ügyfélszolgálati Irodán keresztül fordulhat az Üzemeltetőhöz, annak jelen ÁSZF-ben feltűntetett elérhetőségein.
 2. A szóbeli panaszról jegyzőkönyv kerül felvételre.
 3. A panaszra azÜzemeltető annak benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül írásban